תנאי שימוש

אתר זה מסופק על ידי זמי אלפא בע"מ ('זמי אלפא'), חברה בע"מ המאוגדת בישראל, משכית 35, הרצליה

על ידי גישה לאתר זה אתה מסכים עם ZMI ALPHA להיות מחויב לתנאים והגבלות אלה ("תנאים"); אנא קרא אותם בעיון. אם אינך מסכים להיות מחויב לתנאים אלה, אל תיגש או תצפה באתר זה.
במקרה שחלק או חלק מהתנאים הכלולים בתנאים אלה & תנאים ייקבעו על ידי כל רשות מוסמכת כבלתי תקפים, בלתי חוקיים או בלתי אכיפים בכל מידה, תנאי כזה ייפרד משאר התנאים שימשיכו להיות תקפים וניתנים לאכיפה במידה המרבית המותרת בחוק.

הפניות ל"ZMI ALPHA", "אנחנו", "אנחנו" ו"שלנו" הן הפניות ל-ZMI ALPHA Limited ולחברות הבנות שלה.